NHẬN THI CÔNG

thông tin liên hệ
KV MIỀN NAM - MR. HẢI
Giám đốc - 0344 535 557

KV MIỀN TRUNG
- 0905 112 313

Hệ Thống Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng

Thi công hệ thống điện công nghiệp
Thi công hệ thống điện công nghi...
Thi công hệ thống điện công nghiệp
Thi công hệ thống điện công nghi...
Thi công hệ thống điện công nghiệp
Thi công hệ thống điện công nghi...
Thi công hệ thống điện công nghiệp
Thi công hệ thống điện công nghi...
Thi công hệ thống điện công nghiệp
Thi công hệ thống điện công nghi...
Thi công hệ thống điện công nghiệp
Thi công hệ thống điện công nghi...
Thi công hệ thống điện dân dụng
Thi công hệ thống điện dân dO...
Thi công hệ thống điện dân dụng
Thi công hệ thống điện dân dO...
Thi công hệ thống điện dân dụng
Thi công hệ thống điện dân dO...

Hệ Thống Cấp, Thoát Nước Công Nghiệp Và Dân Dụng (Ống HDPE - PPR- PVC...)

Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Thi công lắp đặt hệ thống...
Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Thi công lắp đặt hệ thống...
Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Thi công lắp đặt hệ thống...
Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Thi công lắp đặt hệ thống...
Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Thi công lắp đặt hệ thống...
Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Thi công lắp đặt hệ thống...

Hệ Thống Pccc ,Điện Lạnh, Thông Gió, Bụi...

Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt hệ thống PCCC
Lắp đặt hệ thống thông gió, làm mát
Lắp đặt hệ thống thông gió...
Lắp đặt hệ thống thông gió, làm mát
Lắp đặt hệ thống thông gió...
Lắp đặt hệ thống hút bụi
Lắp đặt hệ thống hút bO...

Hệ Thống Điện Thông Minh Cao Ốc, Nhà Ở ..

Thi công hệ thống điện tòa nhà
Thi công hệ thống điện tòa nhà
Thi công hệ thống điện nhà ở
Thi công hệ thống điện nhà ̖...
Thi cổng hệ thống điện tòa nhà
Thi cổng hệ thống điện tòa...